УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ:

 1. „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр. Варна; Подобект: от км 0+150 до км 2+924“ – част УО;
 2. Реконструкция на улична мрежа: бул. „Съборни“ в участъка от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“, вкл. изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда – част УО;
 3. „Морска градина – Рехабилитация на улична мрежа (включително алеи и площадки, осветление и елементи на уличната инфраструктура). Реконструкция и изграждане на нови площадки за спорт и игра, кътове за отдих, паркова мебел и др. Реконструкция на поливна система, растителност.“ – част УО;
 4. „Извънуличен паркинг в ПИ 10135.1030.4, разположен в пространството зад бл.39-49 на ул. „Струга“, по плана на 14-ти м.р., район „Одесос“ Община Варна“ – част УО;
 5. „Извънуличен паркинг зад блок 2,4,6,8 на ул. „Момина сълза“, по плана на 25-ти м.р., район „Приморски“, Община Варна“ – част УО;
 6. Благоустрояване на междублоково пространство в ПИ 10135.1503.371 между улиците „Георги Бенковски“, „Сава Доброплодни“, „Христо Попович“ и „Панайот Волов“, район „Одесос“, Община Варна – част УО;
 7. „Изграждане на извънуличен паркинг зад бл. 18,20,22,24,26,28 и 30 на ул. „Люляк“, 25 м.р. район „Приморски“, Община Варна“ – част УО;
 8. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. „Георги Кирков“ (от ул. „Цар Петър“ до бул. „25-ти Септември“ Община Добрич, гр. Добрич“ – част УО;
 9. „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. „Детелина (от ул. „Тракия“ до ул. „Роза“) Община Добрич, гр. Добрич“ – част УО;
 10. Основен ремонт на ул. „Трети март“, по плана на с. Константиново“, Община Варна“ – част УО;

 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ:

 1. Многофамилна жилищна сграда УПИ XXIX-168,кв. 6, ЖК „Бриз – ЮГ“ в град Варна;
 2. Жилищна сграда с приземен етаж и гаражи ЖК „Русия“ в град Добрич;
 3. Жилищна сграда с гаражи на ул. „Цар Симеон“ в град Добрич;
 4. Бутикова жилищна сграда с осем апартамента и един пентхаус, находяща се в идеален център на град Варна;
 5. Вилна сграда, находяща в УПИ – 154, кв. 15, по плана на СО „Телевизионна кула“, гр. Варна, Община Варна, Област Варна;

 

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ:

 1. Ремонтни и СМР по част електро на обект хотел, находящ се в гр. Приморско;
 2. Силова и слаботокова инсталация, улично и парково осветление и други СМР по част електро на обект хотел секция 1 и 2, находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска“;
 3. Хоспис в ПИ 110, масив 42, находящ се в с. Кичево, Община Варна;
 4. Изграждане на силова и слаботокова електроинсталация на ресторант, находящ се в гр. Балчик, ул. „Приморска“;
 5. Техническа поддръжка, изграждане на електроинсталации и СМР по част електро на ресторант за бързо хранене, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“;
 6. Изграждане на ново осветление на съществуваща спортна площадка в двора на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла;

 

ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

 1. „Електроинсталации, зеземителна и мълниезащитна инсталация и други дейности по част електро на цех за производство на каучукови изделия, находящ се в УПИ XVI-415, кв.2 по плана на гр. Суворово“;
 2. „Електроинсталации и СМР по част електро на дестилерия за производство и преработка на масло от лавандула, находяща се в с. Телериг, Община Крушари, Област Добрич“;
 3. „Електроинсталация в нова административна сграда – БКС, находяща се в гр. Балчик, Област Добрич“
 4. „Изграждане на силно и слаботокова електроинсталация на фуражен завод, находящ се в гр. Добрич“;
 5. „Изграждане, поддръжка и ремонт на електроинсталации на земеделска кооперация, находяща се в гр. Балчик“;

Реализирани проекти