Електроинсталации

Силови и слаботокови електроинсталации на жилищни, бизнес и офис сгради, промишлени предприятия и други съоражения

Техника под наем

Техника под наем, услуги със специализирана апаратура – подвижни работни площадки, откриване на повреди и направа на изкопи – ръчен или с професионална апаратура

Индивидуална оферта

Изготвяне на индивидуална оферта, включваща техническо и ценово предложение, съобразена с предпочитанията на Възложителя

Изготвяне на договор

Изготвяне на договор, оформяне и предоставяне на комплект от документация за вложените материали и декларации за съответствие, техничско досие, гаранционен срок и различни схеми за заплащане

Нашите Услуги