Автовишка Mercedes Vario

 • Максимална работна височина: 17м
 • Товароподемност: 200кг
 • Година на производство: 2000г.
 • Режим на работа: среден
 • Автовишката е снабдена с ревизионна книга на СПО и ревизионен акт от лицензиран орган за технически надзор на съоражения с повишена опасност.

Автовишка Mercedes 308D

 • Максимална работна височина: 24м
 • Товароподемност: 265кг
 • Година на производство: 2000г.
 • Режим на работа: среден
 • Автовишката е снабдена с ревизионна книга на СПО и ревизионен акт от лицензиран орган за технически надзор на съоражения с повишена опасност.

Автовишка Iveco

 • Максимална работна височина: 13м
 • Товароподемност: 200кг
 • Година на производство: 2002г.
 • Режим на работа: среден
 • Автовишката е снабдена с ревизионна книга на СПО и ревизионен акт от лицензиран орган за технически надзор на съоражения с повишена опасност.

Техника под наем