За Нас

ЕТ „Георги Железов – Електра“

ЕТ „Георги Железов – Електра“ е вписана в регистъра на Добрички Окръжен съд, като фирма от дата 31.08.1992г.

Изпълнител е на силови и слаботокови електроинсталации на сгради и промишлени предприятия, кабелизация, високо и ниско напрежение, улично и парково осветление, оборудване на трафопостове и ремонт на различни съоражения.

Извършва абонаментно техническо обслужване и поддържане на улично осветление в Община Балчик включително кметски наместничества и кметства на територията на Община Балчик и петте вилни зони.

Компанията е част от ДЗЗД „Енергетика“ с дял от 49% в партньорство с една от водещите фирми в този бранш в България „Габровски“ ООД.

ДЗЗД „Енергетика“ е изпълнител на договор за „Техническа поддръжка и текущ ремонт на улично и парково осветление на територията на район „Владислав Варненчик“ , Община Варна“

ЕТ „Георги Железов – Електра“ извършва „Техническа поддръжка, ремонтно – възстановителни работи и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на Община Варна“ по договор, като подизпълнител на „Габровски“ ООД.

Компанията осъществява и търговия на електроматериали на едро и дребно, електроапаратура и промишлени стоки. Разполага с два фирмени магазина на територията на Община Балчик.

ЕТ „Георги Железов – Електра“ е вписана в професионалния регистър на строителите с Удостоверение  № III – TV 000657 и Удостоверение № V – TV 001996.

Ръководството на компанията е внедрило система за управление на качеството ISO 9001:2015. Областа на приложение на сертификацията е следната:

Поддръжка и ремонт

на улично и парково осветление.

Изграждане

на ново улично и парково осветление

Изграждане

на ел. инсталации

Изграждане

на ел. обзавеждане и оборудване

ЕТ „Георги Железов – Електра“ е с дългогодишен опит и добра практика в сферата си на дейност. Лоялност, професионална ерудиция, коректност, морал и социална ангажираност към изпълнението на поетите ангажименти са най – точните описания на екипа на компанията.

нашата компания в цифри

Малко цифри

20

Специалиста екип

28

Години опит

16

Специализирани автомобили

350

Реализирани обекти

За нас